Agelasto Street, Chios: its renaming and re-renaming

 

 

 

This street name sign is for Agelasto Street in downtown Chios.  This is one of several streets named after historic Chiot families.  But there’s more to it than meets the eye.

 

In the 28 Aug 2009 issue of a Chiot journal, Alithia, a letter appeared:

 

 
Στη μόνιμη στήλη του κυρίου Τζούμα «Αληθινά» της 30ής Ιουνίου 2009 και στη στήλη «Πολιτικά Παρασκήνια» της 17ης Αυγούστου 2009, που υπογράφεται από την κυρία Ειρήνη Αναγνώστου,  αναφέρεστε στην πρώτη πάροδο της Απλωταριάς δεξιά. Υποστηρίζετε πως λανθασμένα ονομάζεται οδός Αγελάστου και ότι το ορθό θα ήταν Αγαλάστου. Προσωπικά, αναζήτησα με μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου τον όρο «Αγάλαστος» ή «Αγαλάστου» χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το επώνυμο Αγέλαστος είναι υπαρκτό και συνδέεται με τη μεσαιωνική ιστορία της Χίου. Ο Γεώργιος Αγέλαστος, υπογράφει μαζί με τους Ιωάννη Ζυβό διοικητή Χίου, Κωνσταντίνο Ζυβό, Μιχ. Κορέσσιο, Σεβ. Κορέσσιο, Αργέντη, Δαμαλά, το Στρατηγό Λέοντα Καλόθετο κ.ά., έπειτα από σκληρή αντίσταση, τη συνθήκη παράδοσης της Χίου στη γενοβέζικη εμπορική εταιρεία Μαόνα, το Σεπτέμβρη του 1346. Η ονομασία «του Αγελάστου» διατηρείται έως σήμερα σε περιοχή της Κοινής, γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλης ιδιοκτησίας της οικογένειας στην περιοχή αυτή κατά το παρελθόν. Οι Αγέλαστοι είχαν κτήματα επίσης στην Καλαμωτή και κτήματα με πύργους στον Κάμπο (Σέρβα, Γκιάζου, Φραγκοβούνι). Πύργος των Αγελάστων, που σώζεται έως σήμερα, βρίσκεται στην περιοχή «Μαρουλού» των Θυμιανών, με τον ιδιωτικό ναό του Αγίου Τρύφωνα. Στη Χίο η οικογένεια έχει εκλείψει, απόγονοί της όμως διαμένουν στην Αθήνα και το εξωτερικό (Αγγλία κ.α.)
Οδοί με τα ονόματα των «λοιπών πρωταγωνιστών» της υπογραφής της συνθήκης στην πόλη της Χίου, εξ όσων γνωρίζω,  είναι οι εξής: Στο Φρούριο, οδοί Ζυβού και Καλοθέτου και στην Απλωταριά οδός Δαμαλά. Στη στήλη πολιτικά παρασκήνια αναφέρεστε στις επιγραφές των οδών του νομού Ιωαννίνων, με το λιτό αλλά επεξηγηματικό κείμενο σχετικά με τα τιμώμενα πρόσωπα ή τις ιστορικές τοποθεσίες. Η εφαρμογή του και στις χιώτικες οδούς θα προέβαλλε την ιστορία μας και εμείς οι «Νεοχιώτες» θα γινόμασταν κοινωνοί της. Όμως από τις επιγραφές των οδών μας λείπουν σημαντικά στοιχεία όπως το όνομα των τιμώμενων προσώπων, παραδείγματος χάριν «οδός Βενιζέλου» αντί Ελευθερίου Βενιζέλου, «οδός Ροδοκανάκη» αντί Χριστοφόρου Ροδοκανάκη (υποθέτω πως πρόκειται για τον Γερουσιαστή Χίου). Ακόμα «οδός Λάδης» αντί Ναυμαχίας Λάδης».


Ευχαριστώ
Ευάγγελος Χαρίτος

 

The letter describes the renaming of the street with a reader auguing that the name should not be Agelasto.  The city defends its name.  George Agelastos comments:

 

It was September/October 1990. That was my second visit to Chios; the first was in 1980, on vacation with my  family (my second wife Hannelore, 3-year-old Lukas and Corinna, one of Hannelore´s daughters from her first marriage).

On that first visit family history and genealogy did not belong to my concerns and I hardly knew anything about my roots.  Of course I knew that my grandfather Paul was born there and in that sense Chios was our “place of origin” – so what?  Chios was to me just an island with fine beaches and beautiful villages, a good place to relax, not much more than that.  We stayed one week in Mesta and I can´t remember having visited Chios Town at all.

In 1990 the situation was quite different. After having read Nikos Perris’ book [O Kampos] and discussed it with my brother and father, my interest in our family history was excited.  So I came over from Germany, where I lived  since early 1989, and stayed 2 weeks in Campos, very near to Perleas, which did not exist yet as a hotel. Now I was consciously in search of my roots.

I had no idea that an AGELASTO Street existed in Chios Town. Perris doesn´t mention anything in his book (in Christina´s article there is no mention of it either).

I came quite incidentally across that street and read on the signs: “AGALASTO Street”. The resemblance to our name was striking and my curiosity was aroused. So I strolled along the street checking signs. I think there were (and still are) 8 of them. Seven signs were AGALASTO – but then I discovered one with our name: “AGELASTO Street”. It was a weather-beaten and obviously very old sign, much older than the others.

I was instantly absolutely certain that this street is named after our family and AGALASTO is just a misspelling of our name.  It was quite obvious that seven street signs had been replaced at the same time and the sign maker had misspelled the name (could have been a typo as well).

In any case, the misspelled signs must have been there for a very long time as everyone in town knew that street only under the name “Agalasto” (that was, by the way, the point in the article recently published in “Alithia”).

I was really excited and wanted to have—immediately , if possible—our  name correctly spelled on the street signs. So I went straight to the Town Hall and found out who is responsible for street maintenance. It didn´t take much effort to convince him that it is not very flattering for Chios to have a centrally located street with a false name and I insisted that the misspelled signs should be replaced the soonest possible.  He promised to do so but, as I know Greek bureaucracy too well, I was sure this could take years –if it ever happened.  So I offered him to bear the whole cost and asked him to place a special order with the sign maker, which he accepted.  I can´t remember how much I paid for seven signs but it was certainly not much, not more than 10-15 Euros for each.

Only one year later, in summer 1991, my parents spent their vacation on Chios and checked those street signs: the misspelled  ones were already replaced.